Start

Välkommen till

Sällskapet Släktforskarna Sandviken’s nya hemsida

Lokalen

Bild på nya lokalen sett från utsidan. Under nyheter finns mer information.

Kurs i hemsidan och dess funktion

Tisdagen den 6 oktober drar vi igång första kursen i sammarbete med ABF Gästrikebygden. Föranmälan sker till perka160075969268@gm1600759692ail.c1600759692om1600759692. Ni som deltog på öppethus 16 september och anmälde er där behöver inte anmäla er igen. Kursen är gratis.

Medtag gärna egen dator, internet finns i lokalen. Kursen kommer att begränsas till maximalt 10 personer/tillfälle på grund av Covid-19 restriktioner. Endast en person per bord i lokalen och utspridda med tillräckliga avstånd, därav föranmälningar så vi kan förbereda på bästa sätt.

Covid-19

Med anledning av corona-virusets utbredning har föreningen beslutat att INTE genomföra ”Öppet hus” onsdagar och lördagar tills vidare. Vi vill inte medverka till onödig risk av smittspridning. Öppet hus är alltså inställt tills annan information ges.
Mvh Styrelsen

Medlemsavgiften

Du som ej betalt medlemsavgiften och fortfarande vill vara medlem , betala så snart du kan så slipper vi ta bort dig ur medlemslistan.

Har du funderingar om medlemsavgiften kan du alltid höra av dig till kassören Linda Wedmark.