Integritetspolicy

Uppgifter som lämnas på denna sida sparas enbart så länge medlemmen så önskar. Uppgifterna sparas krypterade i systemet tills medlemmen själv väljer att ta bort dem eller att medlemmen går ur föreningen, då rensas uppgifterna ut av administratörer om ej medlemmen gjort detta själv.

Personuppgifter (Användarnamn, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnr, Ort, Telefonnr, e-post, personnr (6 siffror), fotogodkännande och tidning digitalt) som lämnas i samband med att du skapar en inloggning (profil) på denna sida. Informationen sparas så länge medlemmen är aktiv och kan när som helst tas bort av medlemmen själv eller av administratörer för sidan.

Utöver dessa uppgifter för föreningen ett medlemsregister för att kunna skicka inbetalningskort för medlemsavgifter och för att hjälpa föreningens tidningsredaktör med uppgifter när folk fyller jämnt. Vill man ha utdrag ur detta register som även är kopplat med den ekonomiska redovisningen måste den ansökan ske till vår ekonomisnvariga.

Inga uppgifter skickas vidare till tredje part utan all information på denna sida används enbart av föreningen i dess arbete att tillgodose sina medlemmars intressen.

Genom att bli medlem samtycker ni till att vi sparar uppgifterna ovan om er men ni kan själva när som helst avsluta er profil och när ni tar bort den försvinner all information ur vårt system.

Ansvarig utgivare är föreningens ordförande

Här kan du läsa mer om den nya lagstiftningen.