DNA-Painter

DIS-MITT ordnar en kurs om ”DNA Painter med fördjupning i DNA tekniken”.

Det finns fortfarande lediga platser till kursen så gör slag i saken och anmäl dig omgående för att få delta.
 
Det rör sig om fyra kurstillfällen
Tisdag 3 november 18.00 – 19.30
Hemarbete 4 till 17 november
Tisdag 17 november 18.00 – 19.30
Hemarbete 18 till 30 november
Måndag 30 november 18.00 – 19.30
Hemarbete 1 till 14 december
Måndag 14 december 18.00 – 19.30
 
För att hålla kursavgiften på 800 kr behövs att 25 personer anmäler sig.
Kursledare är Christina Sagersten
 
Du som har anmält dig före cirka den 25 oktober 2020 har redan fått en bekräftelse på  ditt  deltagande i ett separat mail.

Vi öppnar upp kommunikationen via Internet och Zoom ca 17:30. Anslutningsuppgifter
sänds ut per e-post ett par dagar före respektive kurstillfälle.


Kontaktperson för DIS-Mitt är Peter, 070-564 88 59 eller ledamot_6@dis-mitt.se

DIS-Mitt evenemang

DIS-Mitt Gävle hösten 2020

Temakvällar
11 nov Jämförelse släktforskningsprogram.
Min släkt (Urban), Disgen (Olle Olsson), Genney (Per-Erik Gustavsson)
18.30 Digitalt via Zoom.


25 nov Landskapsträff Gävleborg.
Ulla Ejemar.
18.30. Digitalt via Zoom.


3 dec Brandförsäkringar och laga skiftesprotokoll i släktforskningen.
Ingrid Belfrage.
18.30. Digitalt via Zoom.


26 nov DNA-träff Gävle.
Sandra Englund.
18.30, digitalt via Zoom.

PRELIMINÄRT
Utbildning
Disgenkurs digitalt med Olle Olsson som lärare, för hela DIS-Mitt.

Nya e-postadresser

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi ändrar epostadress till föreningen på grund av att gmail har begränsningar när det gäller att sända gruppmail. Vi kan inte skicka ut en länk med tidningen till 200 personer utan att krascha vårt inloggningsförfarande med att beställa nya lösenord mm.

Föreningen Kassör
info@sallskapetslaktforskarna.se kassor@sallskapetslaktforskarna.se
Sekreterare Kurs
sekreterare@sallskapetslaktforskarna.se kurs@sallskapetslaktforskarna.se

Kurser

DNA Café Söndagen den 18 oktober klockan 13.00-16.00

Medtag gärna egen dator och om ni gjort ett test, ta med inloggningsuppgifter till era DNA test så ni lättare kan följa med.

Hemsidan 27 oktober klockan 17.00-19.00

Medtag gärna egen dator så ni kan prova att logga in och begära lösenord mm.

Skicka intresseanmälan till kurs@sallskapetslaktforskarna.se. Skriv vilken kurs ni är intresserad av och ert namn i mailet.