Arbetarnas Bildningsförbund.

Sveriges ledande studieförbund.

Studiecirkeln i centrum

Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra. 

En del av arbetarrörelsen

Folkbildningens organisationer är bärare av olika idéer – om politik, religion, kultur och samhälle. ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

Historia

ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet.

Framtid

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.