Workshop Genney

Programmet Genney kommer att tas upp på denna träff och vi kommer att gå igenom hur programmet fungerar.