Stamträdet

Stamträdet är föreningens medlemstidning och kommer ut 4 gånger per år. Vår ambition är att lägga ut den i sin helhet på medlemssidan, där de som är medlemmar fått möjlighet att registrera sig och därigenom får full tillgång till medlemstidningen. För er som inte är medlem i föreningen lägger vi upp en provutgåva här så ni kan se en liten del av vad man får som medlem i denna förening. Klicka här för att ladda ner en provversion av tidningen.