Om oss

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996


Föreningen startade den 28 januari 1987. Då träffades några släktforskarintresserade i Vuxenskolans lokaler på Högbovägen 3 i Sandviken. De som träffades då var Krister Almkvist, Kristina Arvidsson Wihlén, Gunilla Bergh, Bengt Jäderberg och Gun Skoog. Kristina och Gun hade gått kurs för Krister året innan så därigenom hade intresset väckts. Det blev en del sammanträffande där de pratade om att starta en förening. Tillslut så bestämdes det att nu gör vi det.
Från början hade föreningen namnet Sandvikens Släktforskarförening.

Den 10 mars valdes det en styrelse som bestod av ordförande Kristina Arvidsson Wihlén, v.ordf. Elisabeth Morén, kassör Majvor Wåhlstrand, sekr. Gun Skoog, v.sekr. Gunilla Bergh samt suppleanter Krister Almkvist och Bengt Jäderberg.
Denna styrelse satt till årsmötet 1988. Där togs även beslutet att föreningen hädanefter skulle heta Sällskapet Släktforskarna.

23 nov hade föreningen sin första informationsträff. Den var i Vuxenskolans lokaler på Köpmangatan 33. Eric Alnehed hade bjudits in att prata släktforskning.

Utav de som startade föreningen är det 3 stycken kvar. Innan årets slut hade 4 st. till gått med i föreningen.
Medlemsantalet vid årsskiftet var 10 st.

 


1988
Redan vid första styrelsemötet bestämdes det att föreningen skulle ge ut ett föreningsblad i A5-format. Under våren så utlystes det en tävling om vad denne skulle heta. Den 31 maj drogs det vinnande förslaget och det blev STAMTRÄDET. Vilket tidningen än idag heter. Den medlem som lämnat in det vinnande förslaget var Lasse Hagström.

I majmånad åkte två av styrelsens medlemmar på en forskarresa till Salt Lake City i Utah, USA i 2 veckor.

I slutet av året fick föreningen klart med att hyra lokal av Vuxenskolan på Köpmangatan 33 i Sandviken.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 17 st.


1989
Året började med en härlig känsla av att ha egen lokal.

En styrelsemedlem åkte på kursledarkurs vid SVAR i Ramsele.
Föreningen drog även igång studiecirklar i ”Släktforskning för nybörjare” och ”Hembygdsforskning”

Medlemsantalet vid årsskiftet var 29 st.


1990
Nu har föreningen börjat med Öppet Hus dagar. Där vem som helst kunde komma dit och prata om släktforskning.

Under våren kom Arbetarbladet på besök och skrev en artikel om oss. De intervjuade och fotograferade.

Under sensommaren hade föreningen en skärmutställning på Folkets Hus i Sandviken.
Sven-Olov Zackrisson bjöds in under september och berättade om Storsjöskatten och visade även gamla mynt som hittats.

I slutet av året fick föreningen det tråkiga beskedet att vi kanske var utan lokal i början av 1991. Men det kanske skulle ordnas med att vi fick vara på Björkgatan i Vuxenskolans lokaler istället.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 35 st.


1991
Den nya lokalen för föreningen blev i anrika Valhalla och det blev vi glada för. Dit flyttade vi 28 januari.

På årsmötet bjöds Elvert Eriksson in för att prata om gamla Sandviken och framförallt Valhalla.

Många utflykter gjordes och det ordnades även en anbytarträff på Valhalla den 21 oktober.

Studiecirklar i år var ”Sällsamheter i Gästrikland” och ”Sandviken – min hembygd”

Medlemsantalet vid årsskiftet var 42 st.


1992
Föreningen åkte runt och tittade på intressanta saker som bl.a. Korsån, Åg, Högbo och Lantmäteriet i Gävle.
Nu startade även det som skulle bli den återkommande resan, nämligen till Släktforskarnas Hus i Leksand. Premiärturen var den 28 november.

Studiecirklar i år var ”Sandviken – min hembygd” och ”Arkivera steg för steg”.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 57 st.

1993
Utflykt i år gick till Kommunarkivet där vi fick en enormt bra information om gamla Högbo och Sandvikens första staplande steg.
F. Stadsingenjör Bengt Hellman visade även gamla kartor, dels över Sandviken men även över Gästrikland och landet i övrigt. Intressant att se förändringar i gator och vägar med många namnändringar sedan gammalt.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 63 st.


1994
Vid årsmötet i år bjöds Torsten Olsson in. Han har gjort enormt många utlandsexpeditioner och valde denna gång att berätta och visa bilder från Island.

Föreningen har vid ett tidigare tillfälle inhandlat mikrokort över Torsåker och startade nu även med att inköpa från Högbo.

Resan till Leksand i år gick av stapeln både på våren och hösten. Alla medlemmar som följde med var lika nöjda som tidigare.

Vid avslutningen av året så bjöds Elsa Lagevik in från Ockelbo. Hon berättade om hur det går med återskapandet av kyrkböckerna över Ockelbo. Kyrkan brann ju 1904 och böckerna gick upp i rök. Hon talade om att man hittills kunnat spåra och kartlägga cirka 25.000 – 30.000 namn via andra källor. Hon berättade även om den stora utvandringen från våra trakter till framförallt Amerika under senare delen av 1800-talet.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 68 st.


1995
För första gången i föreningens historia så blev det ingen Ordförande vid årsmötet.

Även i år åkte vi till Leksand vid två tillfällen, ett på våren och ett på hösten.

Föreningen blev inte utan ordförande så länge för att i maj hade man tillsatt Jan Ganhold som ordförande.

På hösten var vi till Högbo Gamla Herrgård, där Jan-Erik Blom höll ett intressant föredrag och visade oss runt.
Lite senare på hösten åkte vi till storstaden Stockholm. Där besökte vi polismuseet på Kungsholmen, Fjärlismuseet i Hagaparken och ett museum vid polishögskolan i Sörentorp.

I slutet av året var två ifrån styrelsen till Björksätraskolan och presenterade föreningen och vad släktforskning egentligen är. Tanken är att föreningen ska satsa lite mer på ungdomsverksamhet.

Studiecirklar i år har varit ”Släktforskning för nybörjare – Släktforska Steg för Steg” och ”Läsning av gamla handstilar”.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 83 st.


1996
Resor som planerades in i år var bl.a. till SOFI i Uppsala, Mormontemplet i Haninge, Riddarhuset i Stockholm och Lantmäteriet i Gävle.

Louise Hertzberg vid Utbildningsradion gjorde ett program om släktforskning där Kristina Arvidsson Wihlén och Gun Skoog medverkade. Programmet sändes under april månad.

Mikrokorten till Torsåker färdiginköpta och Högbo håller på att köpas in.

Leksandsresorna i år både på våren och hösten var fulltaliga.

Utflykt till Lenås fäbodar på våren och på sensommaren åkte vi till ”Järboskogarna” nämligen Hälltjärn, vi var även till Högbo gamla Herrgård i år igen.
Studiebesök hos Folkbokförening, där fick vi reda på hur det numer fungerar utan pastorsexpeditionen.

Studiecirklar i år var ”Släktforska Steg för Steg” som pågått under hela året.

Medlemsantalet vid årsskiftet var 96 st.