Årsmöte

VÄLKOMMEN


ÅRSMÖTE

19 mars 2023

PÅ LOKALEN GESÄLLVÄGEN 13

Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan
minst 2 veckor före årsmötet.